Hazır açılış disketleri
Önceki A. Özkaynaklar ve Göstericiler Sonraki
Hazır açılış disketleri
Dağıtımların açılış disketleri için kaynaklar mevcuttur. Bu makinelere aşırı yük binmemesi için, lütfen yansılardan birisini kullanın.
Bu dağıtım açılış disklerine ek olarak, aşağıdaki kurtarma diski biteşlemleri de mevcuttur. Aksi belirtilmediği sürece bunlara şu dizin içinde ulaşabilirsiniz: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/system/recovery/!INDEX.html
  • RIP bir açılış vekurtarma setidir ve çeşitli sürümleri vardır: birisi 1.44M'lik disketler, bir diğeri ise CD-ROM içindir. Geniş bir dosya desteğine ve disk bakım ve kurtarma için pek çok uygulama aracına sahiptir. ext2, ext3, iso9660, msdos, ntfs, reiserfs, ufs ve vfat desteği vardır. RIP setini bulabileceğiniz bir yer: http://www.tux.org/pub/people/kent-robotti/looplinux/rip/index.html
  • Tom Oehser tarafından yapılmış olan tomsrtbt tek bir disket üzerine kurulmuş olan Çekirdek 2.0'a sahip önyükleme ve kök disketidir. Geniş bir desteğe ve uygulama araçlarına sahiptir. IDE, SCSI, teyp ağ bağdaştırıcıları, PCMCIA, vs. desteği vardır. Tamir tadilat maksatlı 100 kusür uygulama ve araç disket içinde mevcuttur. Paket içinde ayrıca biteşlemi parçalara ayırmak ve yeniden oluşturmak için gerekli betikler de mevcuttur. Bu sayede, gerekli olduğu durumlarda, yeni araçlar ekleme olanağı elde edilmektedir.
  • 1.3.84 çekirdeği üzerine kurulmuş rescue02, John Comyns tarafından yapılmıştır. Kurtarma diskidir. IDE, Adaptec 1542 ve NCR53C7,8xx desteği vardır. ELF ikilik dosyalarını kullanır ama başka sistemler üzerinde de kullanılacak yeterince komuta sahiptir. Diğer SCSI kartlar için, açılış işlemi sonrasında kullanılabilecek modüllere sahiptir. 3MB civarı ramdisk kullandığı için, 4MB'lik RAM'e sahip sistemlerde çalışmayabilir.
  • resque_disk-2.0.22, Sergei Viznyuk tarafından yapılmıştır, Çekirdek 2.0.22 üzerine kurulu yetenekli bir önyükleme ve kök disketidir. Gömülü olarak IDE, pek çok değişik SCSI kontrolcüsü ve ELF/A.out desteği mevcuttur. Ayrıca pek çok modül ve sabit disk tamir-tadilatı için gerekli araç gereç içerir.
  • cramdisk biteşlemleri, çekirdek 2.0.23 üzerine kurulu 4MB ve 8MB'lik sistemler içindir. Matematik emülatörü ve ağ (PPP ve dialin betiği, NE2000, 3C509) ve paralel port ZIP sürücü desteği içerirler. Bu disket bitşlemleri 4MB'lık bir 386 üzerinde çalışır. MSDOS desteği vardır, bu sayede internetten bir DOS bölüme indirebilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Özkaynaklar ve Göstericiler Başlangıç Kurtarma paketleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası