Hızlı başlangıç
Önceki Linux Makina Dili NASIL Sonraki
Hızlı başlangıç
Giriş
Son olarak, eğer hala bu çılgınca fikri denemek ve sembolik makina kodu yazmak istiyorsanız (eğer bu kısma ulaştıysanız gerçekten de bir sembolik makina hayranısınızdır), başlangıç için gerekenleri bu kısımda bulacaksınız.
Daha önce de okuduğunuz gibi, Linux için değişik şekillerde yazabilirsiniz; size doğrudan sistem çağrılarını nasıl yapacağınızı göstereceğim, çünkü bu çekirdek servislerini çağırmanın en hızlı yoludur; kodumuz hiç bir kütüphaneye bağlı değildir, ELF yorumlayıcısını kullanmayınız, çünkü çekirdek ile doğrudan iletişim kurar.
Aynı kodu nasm ve gas için göstereceğim ve böylelikle Intel ve AT&T söz dizimini de göstermiş olacağım.
Aynı zamanda Unix bembolik makne dili ile programlamaya giriş kılavuzunu okumak isteyebilirsiniz; UNIX benzeri işletim sistemleri için örnek kodlar da içermektedir.
İhtiyacınız olan araçlar
Herşeyden önce bir çeviriciye (derleyici) ihtiyacınız vardır - nasm veya gas
İkinci olarak, bir ilintileyiciye (linker) ihtiyacınız vardır - ld, çünkü çeviriciler sadece nesne kodunu üretmektedir. Hemen her dağıtım gas ve ld'yi binutils içerisinde sunmaktadır.
nasm'a gelince, Linux için paketleri ve belgeleri nasm sayfasından indirip kurmanız gerekebilir, pekçok dağıtımın (Stampede, Debian, SuSe, Mandrake) nasm'ı kendi sürümleri içerisinde barındırdıklarını unutmayın, önce bir kontrol edin.
Eğer daha derine inecekseniz, işletim sisteminizin başlık dosyalarını ve mümkünse çekirdek kaynak paketini edinmelisiniz.
Merhaba Dünyalı :-)
Yerleşim
Linux, 32 bitliktir, korumalı kipte çalışır, düz bellek modeline sahiptir ve ikilikler için ELF biçimini kullanır.
Bir program bölümlere ayrılabilir: kodunuz için .text kısnı (salt-okunur), verileriniz için .data kısmı (oku-yaz), ilklendirilmemiş veriler için .bss kısmı (oku-yaz); aslında bir kaç tane daha, kullanıcı tanımlı bölüm yanında, standart bölüm olabilir, fakat onların kullanılacakları durumlar çok nadir olmaktadır ve bizim ilgi alanımız dışındalar. Bir program en azından .text kısmına sahip olmalıdır.
Şimdi ilk programımızı yazacağız.
NASM (hello.asm)
section .text              ;bölüm bildirimi

              ;giriş noktasını ELF ilintileyiciye veya yükleyiciye
  global _start     ;göndermeliyiz (export). Giriş noktasını uzlaşımsal
              ;olarak _start ile belirtiriz. Öntanımlı durumu
              ;değiştirmek için: ld -e foo kullanın.

_start:

;dizgemizi stdout'a yazar

    mov   edx,len  ;üçüncü argüman: ileti uzunluğu
    mov   ecx,msg  ;ikinci argüman: yazılacak iletinin göstericisi
    mov   ebx,1   ;ilk argüman: dosya tutucu (stdout)
    mov   eax,4   ;sistem çağrısı numarası (sys_write)
    int   0x80    ;çekirdeği çağır

;ve çık

    mov   ebx,0   ;ilk sistem çağrısı argümanı: çıkış kodu
    mov   eax,1   ;sistem çağrı numarası (sys_exit)
    int   0x80    ;çekirdeği çağır

section .data       ;bölüm bildirimi

    msg   db   "Hello, world!",0xa   ;sevgili dizgemiz
    len   equ   $ - msg         ;sevgili dizgemizin boyu
GAS (hello.S)
.text             # bölüm bildirimi

              ;giriş noktasını ELF ilintileyiciye veya yükleyiciye
  global _start     ;göndermeliyiz (export). Giriş noktasını uzlaşımsal
              ;olarak _start ile belirtiriz. Öntanımlı durumu
              ;değiştirmek için: ld -e foo kullanın.

_start:

# dizgemizi stdout'a yazar

    movl  $len,%edx   # üçüncü argüman: ileti uzunluğu
    movl  $msg,%ecx   # ikinci argüman: yazılacak iletinin göstericisi
    movl  $1,%ebx    # ilk argüman: dosya tutucu (stdout)
    movl  $4,%eax    # sistem çağrı numarası
    int   $0x80     # çekirdeği çağır

# ve çık

    movl  $0,%ebx    # ilk sistem çağrısı argümanı: çıkış kodu
    movl  $1,%eax    # sistem çağrı numarası (sys_exit)
    int   $0x80     # çekirdeği çağır

.data             # bölüm bildirimi

    msg:
        .ascii "Hello, world!\n"    # sevgili dizgemiz
        len = . - msg          # sevgili dizgemizin boyu
Çaliştırılabilir bir kod üretmek
Nesne kodu üretimi
Çalıştırılabilir bir kod elde etmenin ilk adımı nesne dosyasını kaynaktan derlemek (veya çevirmek)tir:
Nasm örneği için:
$ nasm -f elf hello.asm
gas örneği için
$ as -o hello.o hello.S
Bu hello.o nesne dosyasını oluşturur.
Çalıştırılabilir üretmek
İkinci adım ilintileyiciyi çağırarak nesne dosyasının kendisinden çalıştırılabilir bir dosya üretmektir:
$ ld -s -o hello hello.o
Sonuç olarak bu hello çalıştırılabilir dosyasını üretecektir.
Hey, çalıştırmayı deneyin... Çalıştı mı? İşte bu. Oldukça basit.
MIPS Örneği
Gerçek dünyada x86 sülalesi dışında da bir evren var. Aşağıda Spencer Parkin tarafından sunulan ve MIPS işlemciler için yazılmış bir örnek vardır. Buraya kadar gelmişken http://www.cuillin.demon.co.uk/nazz/trivia/hw/hw_assembler.html adresindeki Bir Grup Sembolik Makina Dili ile Yazılmış Merhaba Dünya Programına bakabilirsiniz.
# hello.S    by Spencer T. Parkin

# Bu benim ilk MIPS-RISC sembolik makina dili programım!
# Derlemek için:
# > gcc -o hello hello.S -non_shared

# Bu program PlayStation2 MIPS R5900 (EE Çekirdek)
# üzerinde hatasız ve uyarısız derlenir.
# EE Duygu Makinası (Emotion Engine) anlamına gelir

# -non_shared seçeneği gcc'ye
# yeniden tahsis edilebilir kod ile ilgilenmediğimizi söyler.
# Eğer isteseydik, PIC-ABI çağrım kurallarını
# ve diğer protokolleri kullanmalıydık

#include <asm/regdef.h>     // Anaşılabilir yazmaç adları için
#include <asm/unistd.h>     // Sistem servisleri için

    .rdata         # yalnız okunabilir veri bölümüne başlangıç
    align     2    # belleğin yapım şeklinden dolayı böyle

hello: .asciz "Hello, world!\n" # Null ile sonlanmış bir karakter dizisi
    .align 4        # belleğin yapım şeklinden dolayı
length: .word  .- hello    # length = IC - (hello-addr)

    .text          # kod bölümü başlangıcı
    .globl main      # gcc/ld bağlamasından dolayı
    .ent  main      # gdp hata ayıklama bilgisi

main:              # gcc'ye bir -non_shared alanı sunmalıyız
                # ya da aşağıdaki üç satır etkin olmalı
#    .set  noreorder    # yeniden komut sıralamasını kapat
#    .cpload t9       # PIC ABI zırvası
#    .set  reorder     # yeniden komut sıralaması aktif

    move  a0,$0      # dosya tanımlayıcısı standart çıktıyı göstersin
    la   a1,hello    # karakter dizisi adresini yükle
    lw   a2,length    # karakter dizisi boyunu yükle
    li   v0,__NR_write  # sistem yazma servislerini belirt
    syscall         # çekirdeği çağır (karakter dizisini yaz)
    li   v0,0      # geri dönüş kodunu yükle
    j    ra       # çağırana dönüş
    .end  main      # dgb için hata ayıklama bilgisi

# hepsi bu kadar millet!
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çağrı Uzlaşımları Başlangıç Özkaynaklar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası