getopt Örneği
Önceki getopt Sonraki
getopt Örneği
Bu bölümde getopt işlevinin tipik kullanımını gösteren bir örneğe yer verilmiştir. Önemli noktalar şunlardır:
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char **argv)
{
 int aflag = 0;
 int bflag = 0;
 char *cvalue = NULL;
 int index;
 int c;

 opterr = 0;

 while ((c = getopt (argc, argv, "abc:")) != -1)
  switch (c)
   {
   case 'a':
    aflag = 1;
    break;
   case 'b':
    bflag = 1;
    break;
   case 'c':
    cvalue = optarg;
    break;
   case '?':
    if (optopt == 'c')
     fprintf (stderr, "-%c seçeneği bir argüman gerektirir.\n", optopt);
    else if (isprint (optopt))
     fprintf (stderr, "`-%c' seçeneği bilinmiyor.\n", optopt);
    else
     fprintf (stderr,
          "Seçenek karakteri `\\x%x' bilinmiyor.\n",
          optopt);
    return 1;
   default:
    abort ();
   }

 printf ("aflag = %d, bflag = %d, cvalue = %s\n",
     aflag, bflag, cvalue);

 for (index = optind; index < argc; index++)
  printf ("Seçenek olmayan argüman: %s\n", argv[index]);
 return 0;
}
Yazılımın değişik komut satırı seçenekleriyle çalıştırılmasıyla alınan bazı sonuçlar:
$ testopt
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)

$ testopt -a -b
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = (null)

$ testopt -ab
aflag = 1, bflag = 1, cvalue = (null)

$ testopt -c foo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo

$ testopt -cfoo
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo

$ testopt arg1
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = (null)
Seçenek olmayan argüman: arg1

$ testopt -a arg1
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
Seçenek olmayan argüman: arg1

$ testopt -c foo arg1
aflag = 0, bflag = 0, cvalue = foo
Seçenek olmayan argüman: arg1

$ testopt -a -- -b
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
Seçenek olmayan argüman: -b

$ testopt -a -
aflag = 1, bflag = 0, cvalue = (null)
Seçenek olmayan argüman: -
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
getopt Kullanımı Başlangıç getopt_long ile Uzun Seçeneklerin Çözümlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası