inetd Yapılandırması
Önceki inetd Artalan Süreci Sonraki
inetd Yapılandırması
/etc/inetd.conf dosyası inetd'ye hangi portları dinleyeceğini ve bunlarda hangi sunucu yazılımlarını çalıştıracağını söyler. Normalde dosya içindeki her girdi bir satırdır, bunları çoklu satırlara bölmek isterseniz girdinin ilk satırını boşlukla başlatmanız gerekir. # ile başlayan satırlar açıklama satırlarıdır.
Aşağıda /etc/inetd.conf dosyasından iki standart girdi görüyoruz:
ftp   stream tcp   nowait root  /libexec/ftpd  ftpd
talk  dgram  udp   wait  root  /libexec/talkd talkd
Bir girdi aşağıdaki biçimdedir:
    servis tarz protokol bekleme kullanıcı yazılım seçenekler
servis alanı bu programın hangi servisi desteklediğini söyler. Bu /etc/services içinde tanımlı servis isimlerinden biri olmalıdır. inetd, servisi bu girdi için hangi portun dinleneceğine karar vermek için kullanır.
tarz ve protokol alanları soketi dinlemek için kullanılan iletişim tarzını ve protokolünü belirler. tarz, küçük harflere çevrilmiş ve başındaki SOCK_ kaldırılmış, stream veya dgram gibi bir iletişim tarzı adı olmalıdır. protokol, /etc/protocols içinde listelenen protokollerden biri olmalıdır. Tipik protokol isimleri bayt akımlı bağlantılar için tcp ve güvensiz datagramlar için udp'dir.
bekleme alanı ya wait ya da nowait olmalıdır. Eğer bağlantısız iletişim tarzı kullanıyorsanız ve sunucu başladığında gelen çoklu istekler ele alınıyorsa wait kullanın. inetd'nin gelen her ileti veya istek için yeni bir süreç başlatması gerekiyorsa nowait kullanın. tarz bağlantıları kullanıyorsa, bekleme alanı nowait olmalıdır.
kullanıcı sunucunun hangi kullanıcı altında çalışması gerektiğidir. inetd root olarak çalışır, böylece çocuklarına istediği kullanıcı kkimliğini verebilir. Yapabilirseniz, kullanıcı için root kullanmamak en iyisidir; fakat bazı sunucular, örneğin Telnet ve FTP, kendileri için kullanıcı adı ve parola okurlar. Bu sunucuların ilk başta root olmaları gerekir böylece ağ üzerinden gelen verinin yönlendirdiği şekilde giriş yapabilirler.
seçenekler ile birlikte yazılım sunucuyu başlatacak komutu belirtir. yazılım çalıştırılabilir bir dosyanın tam dosya ismi olmalıdır. seçenekler boşluklarla ayrılmış her hangi sayıda sözcükten oluşur, ki bunlar yazılım'ın komut satırı seçenekleri olur. seçenekler içindeki ilk sözcüğün argüman numarası sıfırdır ve bu yazılım isminin kendisidir (dizinsiz olarak).
/etc/inetd.conf dosyasını değiştirirseniz, inetd'ye SIGHUP sinyali göndererek dosyayı tekrar okumasını ve yeni içeriğe uymasını söyleyebilirsiniz. ps ile inetd'nin süreç kimliğini (PID) saptayabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
inetd Sunucuları Başlangıç Socket Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası