Tinylogin Kullanımı
Önceki Temel Ayarlamalar Sonraki
Tinylogin Kullanımı
busybox kurulumu sonrasında ihtiyaç duyduğumuz temel uygulamaların neredeyse tamamı SBC sistemimize yüklenmiş oldu. Ancak busybox içerisinden sisteme girişler, erişim denetimi, kullanıcılar üzerinde işlemler vb. yapabilecek uygulamalar mevcut değildir. Bu uygulamalar busybox projesinin tamamlayıcısı niteliğinde olan tinylogin içerisinden çıkmaktadır. busybox için söylediklerimizin hepsi tinylogin için de geçerlidir ve aradaki tek fark, her iki uygulamanın içerdiği işlevlerdedir. Yakın bir gelecekte tinylogin'in tamamen busybox içerisine dahil edildiğini görürseniz şaşırmayın.
tinylogin uygulamasını hazırlamak için önce http://www.busybox.net/downloads/ adresinden kaynak kod arşivini indiriyoruz. Arşivi açtıktan sonra gene busybox'ta olduğu gibi tinylogin içerisine dahil etmek istediğimiz özellikleri belirleyebiliyoruz:
#define CONFIG_PASSWD
//#define CONFIG_SU
// Enable using shadow passwords
//#define CONFIG_FEATURE_SHADOWPASSWDS
// Enable using sha passwords
//#define CONFIG_FEATURE_SHA1_PASSWORDS
Burada istediğiniz özellikleri seçtikten sonra dosyayı kaydedin make && make install komutunu verin. busybox'da olduğu gibi gene _install adında bir alt dizin oluşacak, burada tinylogin uygulaması ve olması gereken sembolik bağlar oluşturulacaktır. Bu dizin yapısını SBC üzerine taşımak için izlediğimiz yol öncekiyle aynıdır:
laptop:/usr/src/tinylogin-1.4$ cd _install
laptop:/usr/src/tinylogin-1.4$ tar cvfz /tmp/tiny-bin.tgz .
...
Ardından oluşan tiny-bin.tgz dosyasını disket ile SBC sistemi üzerine taşıyıp disketi bağladıktan sonra:
# cd /hedef
# cp /floppy/tiny-bin.tgz .
# tar zxvf tiny-bin.tgz
...
Artık sistemimize tinylogin uygulaması kurulmuş oldu. Derlediğimiz tinylogin içerisinden nelere destek verildiğini görelim:
# /hedef/bin/tinylogin
Tinylogin v1.4 (2003.05.29-21:22+0000) multi-call binary

Usage: tinylogin [function] [arguments]...
 or: [function] [arguments]...

   TinyLogin is a multi-call binary that combines several tiny Unix
   utilities for handling logins, user authentication, changing passwords,
   and otherwise maintaining users and groups on an embedded system. Most
   people will create a link to TinyLogin for each function they wish to
   use, and TinyLogin will act like whatever it was invoked as.

Currently defined functions:
   addgroup, adduser, delgroup, deluser, getty, passwd, tinylogin,
   vlock
busybox ve tinylogin kurulumu tamamlandığında elimizde çalışabilir bir sistem olmaktadır. Şimdi yapmamız gereken bu sistemin kendi başına açılabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemelerdir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Busybox Kullanımı Başlangıç Açılış Ayarları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası