Telnet Sunucu Kurulumu
Önceki Ağ Ayarları Sonraki
Telnet Sunucu Kurulumu
Bir önceki bölümde anlatılan FTP sunucu kurulumuna benzer şekilde şimdi de telnet servisini sisteme kuralım. FTP'ye oranla bu kurulumumuz daha basit olacak çünkü uygulamayı yeniden derlemeye ihtiyacımız yok.
telnet servisi için temelde in.telnetd ve /usr/lib/telnetlogin uygulamasının kurulumu yeterlidir. Hemen gerekli kütüphanelerin bizde olup olmadığına bakalım:
laptop:~$ ldd /usr/sbin/in.telnetd
    libutil.so.1 => /lib/libutil.so.1 (0x4001b000)
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4001f000)
    /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
Buradaki çıktıda yer alan libutil.so.1 kütüphanesi SBC sistemimizde mevcut değil. Bu durumda taşımamız gereken dosyalar arasına bunu da ekliyoruz. FTP servisimiz çalıştığına göre hemen FTP kullanarak dosyaları SBC üzerine aktaralım:
laptop:~$ ncftp -u root 192.168.0.155
NcFTP 3.1.3 (Mar 27, 2002) by Mike Gleason ([email protected]).
Connecting to 192.168.0.155...
embed FTP server (Version 6.5/OpenBSD, linux port 0.3.3) ready.
Logging in...
Password requested by 192.168.0.155 for user "root".

  Password required for root.

Password:
User root logged in.
Logged in to 192.168.0.155.
ncftp /root > cd /usr/sbin
ncftp /usr/sbin > put /usr/sbin/in.telnetd
/usr/sbin/in.telnetd:                  31.73 kB 993.88 kB/s
ncftp /usr/sbin > cd /usr/lib
ncftp /usr/lib > put /usr/lib/telnetlogin
/usr/lib/telnetlogin:                  5.60 kB 147.83 kB/s
ncftp /usr/lib > cd /lib
ncftp /lib > put /lib/libutil.so.1
/lib/libutil.so.1:                    7.25 kB 193.60 kB/s
ncftp /lib >
Not
FTP üzerinden gönderdiğiniz dosyaların izinleri kaybolabilir. Çalıştırılabilir dosyalar FTP ile gönderildiklerinde bu özelliklerini kaybedeceklerdir. Bu nedenle SBC sisteminde chmod komutu ile gerekli erişim hakları verilmelidir. Bu örnek için gerekli komut chmod 755 /usr/sbin/in.telnetd /usr/lib/telnetlogin şeklindedir.
Her şey hazır olduğuna göre Linux yüklü bilgisayarımızdan SBC üzerindeki telnet servisini test edelim:
laptop:~$ telnet 192.168.0.155
Trying 192.168.0.155...
Connected to 192.168.0.155.
Escape character is '^]'.

Linux 2.4.20 (embed) (ttyp1)


embed login: ali
Password:


BusyBox v0.60.5 (2003.05.29-21:02+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

~ $ 
İçerdeyiz :) telnet servisimiz düzgün bir şekilde çalışıyor.
Dikkat
FTP ve telnet servislerini bu şekilde ayarladıktan sonra /etc/init.d/rcS dosyası içerisinde inetd uygulamasının her sistem açılışında başlatılması için
/usr/sbin/inetd
satırı eklenmelidir (sonunda & yok).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
FTP Sunucu Kurulumu Başlangıç Seri Portların Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası