Sistem Kullanıcıları ve Gruplar
Önceki Gömülü Sistemler İçin Linux Dağıtımı Geliştirme Sonraki
Sistem Kullanıcıları ve Gruplar
Bu aşamada artık tek başına açılabilir bir sistemimiz olduğuna göre, elimizdeki sistemi daha ayrıntılı bir şekilde yapılandırmak için ayarlamalara başlayabiliriz. İşe sistemdeki kullanıcı ve grupların yapılandırılması, sisteme girişlerin düzenlenmesinden başlayalım.
Sistemdeki ana kullanıcı olan root için gerekli ayarları elle yapmak durumundayız. Bunun için vi /etc/passwd komutuyla açtığımız dosyaya aşağıdaki satırı girelim:
root::0:0:root:/root:/bin/sh
Dosyayı kaydedip çıktıktan sonra vi /etc/group komutu ile root kullanıcısının gurubunu aşağıdaki gibi oluşturalım:
root:x:0:
Artık root kullanıcısı sisteme eklenmiş durumdadır. Ancak programların kullanıcı kimliklerinden (uid) kullanıcı isimlerine dönüşüm yapabilmeleri için sistemde libnss_files kütüphanesi kurulu olmalıdır. Bunun için Linux yüklü bilgisayarınızdan /lib/libnss_files.so.2 dosyasını disket ile SBC üzerindeki /lib dizini altına taşımalısınız. Ardından vi /etc/nsswitch.conf komutuyla örnekteki gibi bir ayar dosyası oluşturmanız gereklidir:
Örnek 5.1. /etc/nsswitch.conf
passwd: files
group: files
shadow: files

publickey: files

hosts: files dns
networks: files

protocols: db files
services: db files
ethers: db files
rpc: db files

netgroup: db files
Sisteme kullanıcı veya grup ekleme çıkarma işlemlerini adduser, deluser, addgroup, delgroup uygulamaları ile yapabilirsiniz (!). Ancak bu yazının hazırlandığı zamanki son tinylogin sürümü olan 1.4'te bahsedilen uygulamaların davranışı sizin onlardan beklediğiniz yönde değil. tinylogin bu anlamda ağabeyi busybox kadar yetenekli değil. Bu yüzden kullanıcı ve grupları /etc/group ve /etc/passwd dosyalarını düzenleyerek eklemenizi öneriyorum. Örnek olarak ali kullanıcısını users gurubuna dahil olacak şekilde eklemek için öncelikle /etc/group dosyasına users grubuna ait bir kayıt ekleyelim, echo "users:x:100:" >> /etc/group ve ardından /etc/passwd dosyasına aşağıdaki kaydı girelim, vi /etc/passwd
ali::1000:100:Ali Hemenkavrar:/home/ali:/bin/sh
Şimdi ali kullanıcısının parolasını değiştirelim:
/etc # passwd ali
Changing password for ali
Enter the new password (minimum of 5, maximum of 8 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers
Enter new password:
Re-enter new password:
Password changed.
/etc # 
Şimdi isterseniz daha önce getty ile ilişkilendirdiğiniz 3. sanal konsoldan bu kullanıcı ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için Alt - F3 ile 3. konsola geçelim:
(none) login: ali
Password:

BusyBox v0.60.5 (2003.05.29-21:02+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

~ $ id
uid=1000(ali) gid=100(users)
~ $ 
Burada dikkatinizi çekti ise, sistem ismi (none) olarak gözükmektedir. Sisteme verdiğiniz ismin burada gözükmesi için neler yapılması gerektiğine Ağ Ayarları bölümünden bakabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Açılış Ayarları Başlangıç Ağ Ayarları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası