Gerekli Kütüphanelerin Taşınması
Önceki Temel Ayarlamalar Sonraki
Gerekli Kütüphanelerin Taşınması
Geliştirdiğimiz Linux sistemimizde kullanacak olduğumuz uygulamalara göre gerekli kütüphanelerin sisteme kurulması gereklidir. Bunun için çalışan bir Linux sistemden ilgili dosyalar, uygun yerlere kopyalanmalıdır. Dosyaları taşıyabilmek için bu aşamada tek çözüm disket kullanmak olacaktır.
Aşağıdaki temel paylaşımlı kütüphaneler hemen her sistem için gerekli olduğundan, bunları çalışan Linux sisteminizin /lib dizininden bir disket üzerine kopyalamalısınız:
  • libc.so.6
  • ld-linux.so.2
  • libdl.so.2
  • libnsl.so.1
  • libm.so.6
  • libcrypt.so.1
Daha sonra disketi SBC üzerine takıp mount /dev/fd0 /floppy komutu ile sisteme bağlayın. Disketin üzerindeki dosya sistemi FAT ise dosyalarda 8.3 karakter problemi yaşayabilirsiniz. Bu durumda dosyaları yeniden adlandırmakla uğraşmak istemiyorsanız mkfs.minix /dev/fd0 veya mkfs.ext2 /dev/fd0 komutuyla çalışan Linux sisteminizde disketi biçimlendirip dosya taşıma işlemini yeniden yapınız. Tüm bu adımları geçtiğinizi varsayarsak disket SBC'ye takılı ve bağlı durumda iken
# cp /floppy/* /hedef/lib
komutuyla dosyaları olması gereken yere kopyalayın.
Normalde kütüphane dosyaları doğrudan çalıştırılmadığı için erişim kipinin sadece okumaya izin vermesi yeterlidir. Ancak libc.so.6 ve ve ld-linux.so.2 kütüphanelerine çalıştırılabilir dosya erişimi de vermeniz gereklidir:
# chmod 755 /hedef/lib/libc.so.6
# chmod 755 /hedef/lib/ld-linux.so.2
Artık sistemimiz için gerekli olan temel kütüphaneler hazır. Şimdi gene çok gerekli olan uygulamaları kuralım ama nasıl?
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
/dev Dizini Altındaki Aygıtların Oluşturulması Başlangıç Busybox Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası