Görev Alanı
Önceki Linux Belgelendirme Çalışma Grubu Sonraki
Görev Alanı
1. Belgelerin dilimize çevrilmesi
Bu proje kapsamında, her türlü belgenin dilimize çevrilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda:
  • Nasıl Belgelerinin dilimize çevrilmesi,
  • Linux Rehber Kitaplarının dilimize çevrilmesi,
  • Kılavuz (man) Sayfalarının dilimize çevrilmesi,
  • Info belgelerinin dilimize çevrilmesi,
  • Bunların dışında kalan her türlü yardım belgesinin dilimize çevrilmesi,
  • Yukarıda anılan belge sınıflandırmalarına girmeyen ancak Linux kullanıcılarına faydalı olabilecek her türlü belgenin çevirilerinin yapılması
öngörülmüştür.
2. Linux Kullanıcılarının hazırladıkları belgeleri yayınlamak.
3. Yukarıda anılanlardan daha önce yapılmış çalışmaları biraraya toplamak.
4. Daha önce başlamış belge çeviri projelerini aynı çatı altına toplamak ve bir havuz oluşturmak.
5. Belgelerin biçim dönüşümleri için alt yapı çalışmaları yapmak.
SGML, Man, Info gibi belge biçimlerinin XML biçime ve XML biçimden Man, Info, HTML, PS, PDF v.s. belge biçimine dönüştürülmesi için sanalyöremizin alt yapısına uygun yazılım geliştirme çalışmaları yapmak ve bu tür araçları sağlayan yazılımlar hakkında bilgilendirmek.
6. Linux Bilişim Terimleri Sözlüğünün geliştirilmesi.
7. Tüm çalışmaların sanalyöremizde yayınlanması.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux Belgelendirme Çalışma Grubu Başlangıç Görev Dağılımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası