Belgelendirme Çalışma Grubu Elkitabı
  Sonraki

Belgelendirme Çalışma Grubu Elkitabı

Hazırlayan: Nilgün Belma Bugüner
Teşekkür
"Ne Nasıl Yapılır" kısmındaki "Çeviri Yaparken ve Yeni Belge Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli" bölümlerini yazan Deniz Akkuş'a teşekkür ederim.
    -- NBB
Kasım 2002
Son güncelleme: Kasım 2007
Özet
Bu bölüm çalışma grubumuzun görev alanı, sanalyöremizin yapısı hakkında bilgi vermek, çeviri ekipleri, çevirmen, yazar olarak çalışmalara katılan ya da katılmak isteyenlere çalışmalarında yardımcı olmak ve yönlendirmek, onların çalışmalarının izlenmesini sağlamak gibi bilgilendirme yanında çalışmalarımızın izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Biz kimiz?
Biz, Türk Linux Kullanıcılarının Linux sistemlerini anadilindeki kaynaklardan yararlanarak kullanmaları için çalışmalar yapan gönüllüleriz.
İçindekiler
1. Linux Belgelendirme Çalışma Grubu
2. Sanalyöremiz
3. Ne NASIL yapılır?
Linux Belgeleri NASIL
Bu belgede Docbook belgeleri hakkında bir ön bilgi verilecek, sitemizin belge sunum sisteminin özellikleri ve bu özelliklere uygun belgelerin nasıl hazırlanacağı anlatılacaktır.
A. Sample-HOWTO.xml dosyası
Üst Ana Başlık Sonraki
 Başlangıç Linux Belgelendirme Çalışma Grubu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası