The FLOSS Information, yorum yönetim platformu olarak Disqus’u kullanmaktadır. Gönderilen yorumların spam olup olmadığı reCAPTCHA adı verilen güvenlik hizmeti sayesinde büyük oranda anlaşılır. Ardından yorum kurallarımıza uygun olduğu görülürse yayımlanabilir.

Yorum Kuralları

Konu Dışı Olan veya Reklam Gibi Amaçlar Taşıyan Yorumlar

Konu dışı olan veya reklam gibi amaçlar taşıyan yorumlar yayımlanmayacaktır.

Saygı Dışı İçerik

Yorumda saygı dışı içerik varsa yayımlanmayacaktır.

Telif Haklarına Uygunluk

Telif haklarını ihlal eden yorumlar yayımlanmayacaktır.

Zararlı Olabilecek Bağlantı veya Yazılım

Yorumda kullanıcının aygtına zarar verebilecek bağlantı veya yazılım gibi bir durum varsa yorum yayımlanmayacaktır.

Diğer

Burada yazılmayan birçok kural olabilir. Bu yüzden yorum kurallarının listesini yalnızca bunlarla sınırlayamayız.

Kuralların bazı durumlarda katı olduğu görülürse farklı yöntemler uygulanabilir.

Yorum ilkesi gelecekte duruma bağlı olarak güncellenebilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.