Pragmatizm 1870’de Amerika’da başlayan felsefi bir gelenektir. Kökenleri genellikle filozoflar Charles Sanders Peirce, William James ve John Dewey’dir. Peirce daha sonra pragmatik olarak tanımladı: “Anlayışınızdaki nesnelerin pratik etkilerini düşünün. Öyleyse bu etkilere ilişkin anlayışınız nesneye ilişkin anlayışınızın bütünüdür.”.

Pragmatizm; kelimeleri ve düşünceyi tahmin, problem çözme ve eylem için araçlar ve araçlar olarak görür ve düşünce fonksiyonunun gerçeği tanımlamak, temsil etmek veya yansıtmak olduğu fikrini reddeder. Pragmatistler; bilginin doğası, dil, kavramlar, anlam, inanç ve bilim gibi birçok felsefi konunun pratik kullanımları ve başarıları açısından en iyi şekilde görüldüğünü iddia ederler. Pragmatizm felsefesi, “fikirlerin gerçekte insan deneyimlerinde test etmek için hareket ederek pratik uygulamalarını vurgular”. Pragmatizm “idealistlerin, realistlerin ve Thomist’lerin iddia ettiği gibi değişmeyen bir dünyaya” odaklanır.

References

  • This work, “Pragmatizm Nedir?”, is a derivative of “Pragmatism” by Wikiwand, used under CC BY-SA. “Pragmatizm Nedir?” is licensed under CC BY-SA by The FLOSS Information.