MIT Lisansı; Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT [Massachusetts Institute of Technology]) kaynaklanan müsamahakâr (permissive) özgür bir yazılım lisansıdır. Müsamahakâr (permissive) bir lisans olarak yeniden kullanımına yalnızca çok sınırlı bir kısıtlama getirmektedir ve bu nedenle mükemmel bir lisans uyumluluğu vardır. MIT lisansı; lisanslı yazılımın tüm kopyalarının MIT Lisansı şartlarının ve telif hakkı bildiriminin bir kopyasını içermesi koşuluyla sahipli yazılım içinde yeniden kullanılmasına izin verir. MIT Lisansı, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL [GNU General Public License]) gibi birçok telif feragatlı (copyleft) lisansla da uyumludur; MIT lisanslı yazılımı GPL yazılımına entegre edilebilir ancak bunun tersi olmaz.

2015 itibarıyla herhangi bir GPL varyantı ve diğer özgür ve açık kaynak yazılım (FOSS [free and open-source software]) lisanslarının önünde Github’daki en popüler yazılım lisansıydı. MIT Lisansı’nın versiyonlarından birini kullanan kayda değer projeler arasında Ruby on Rails, Node.js, jQuery, Nim ve X Pencere Sistemi sayılabilir.

Expat Lisansı

MIT Lisansı’nın yaygın bir şekli şudur (Open Source Initiative web sitesinden alınmıştır; bu “Expat Lisansı” ile aynıdır ve X kaynak kodunda kullanılan lisanstan farklıdır):

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

X Konsorsiyumu tarafından X11 için kullanılan ara lisans formu aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

Copyright (C) <date> X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

X Window System is a trademark of X Consortium, Inc.

Varyantlar

MIT yazılım için birçok lisans kullandığından Özgür Yazılım Vakfı “MIT Lisansı”nı belirsiz olarak kabul eder. “MIT Lisansı” Expat Lisansı’na (XML ayrıştırma kütüphanesi Expat için kullanılır) veya X11 Lisansı’na atıfta bulunabilir (“MIT/X Konsorsiyumu Lisansı” olarak da bilinir; MIT X Konsorsiyumu tarafından X Pencere Sistemi için kullanılır). Open Source Initiative tarafından yayımlanan “MIT Lisansı”, “Expat Lisansı” ile aynıdır.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization.

Diğer Lisanslarla Karşılaştırılması

Orijinal BSD lisansı ayrıca yazılımın tüm reklamlarını, yazarlarını kredilendiren bir bildirim göstermesini gerektiren bir madde içerir. Bu “reklam maddesi” (UC Berkeley tarafından onaylanmadığından beri), XFree86 tarafından kullanılan değiştirilmiş MIT Lisansı’nda mevcuttur.

Illinois Üniversitesi/NCSA Açık Kaynak Lisansı, hem MIT hem de BSD lisanslarından metinleri birleştirir; lisans verilmesi ve feragatnâme MIT Lisansı’ndan alınmıştır.

ISC lisansı, hem MIT’a hem de basitleştirilmiş BSD lisanslarına benzerlikler içeriyor; en büyük fark, Bern Sözleşmesi tarafından gereksiz görülen dillerdir.

Patentlerle İlişkisi

BSD lisansı gibi MIT lisansı da açık bir patent lisansı içermez. Hem BSD hem de MIT lisansları, yazılımın patentlenebilirliği genel olarak ABD yasalarına göre kabul edilmeden önce hazırlandı. Açıkça katkıda bulunanların patent lisanslarını içeren benzer şekilde müsamahakâr (permissive) lisans, Apache License 2.0+ versiyonudur. MIT lisansı, 35 ABD Kodu bölüm 154’de patent sahibinin haklarının tanımlanmasında kullanılan yani “use” ve “sell” gibi terimleri içerir. Bu, bazı yorumcular tarafından temel alınan patentleri kullanmak için örtük bir lisans olarak yorumlanmıştır.

Resepsiyon

Black Duck Software ve GitHub’un 2015 blog’una göre 2015’ten itibaren MIT Lisansı en popüler özgür yazılım lisansıydı ve GNU GPLv2 depolarında ikinci oldu. Haziran 2016’da Fedora Projesi’nin paketlerinin bir analizi, MIT’i en çok kullanılan lisans olarak gösterdi.

MIT Lisansı’nın versiyonlarından birini kullanan kayda değer projeler arasında XML ayrıştırıcı kütüphanesi olan Expat; bir web uygulama yazılım iskeleti olan Ruby on Rails; Node.js, bir web uygulaması çalışma ortamı; jQuery, bir JavaScript kütüphanesi; Lua programlama dili; ve lisansın aslı için yazıldığı X Pencere Sistemi. Microsoft’un .NET Core yazılım iskeleti de MIT Lisansı altında yayımlanmaktadır ve GitHub’daki kaynak kodu deposu, kaynağı ziyaret eden herkesin lisansını içerir.

Ayrıca Bakınız

Free and open-source software portal

References

  • This work, “MIT Lisansı”, is a derivative of “MIT License” by Wikiwand, used under CC BY-SA. “MIT Lisansı” is licensed under CC BY-SA by The FLOSS Information.