Apache Yazılım Vakfı /əˈpætʃi/ (ASF [The Apache Software Foundation]), Apache HTTP Sunucusu dâhil olmak üzere Apache yazılım projelerini destekleyen Amerikan kâr amacı gütmeyen (Amerika Birleşik Devletleri’nde 501(c)(3) kuruluşu olarak sınıflandırılmış) bir kuruluştur. ASF; Apache Group’tan oluşturuldu ve 25 Mart 1999’da kuruldu.

Apache Yazılım Vakfı, merkezi olmayan bir açık kaynak geliştirici topluluğudur. Ürettikleri yazılım Apache Lisansı koşulları altında dağıtılmıştır ve özgür ve açık kaynak bir yazılımdır (FOSS [free and open-source software]). Apache projeleri ortak, fikir birliğine dayalı bir geliştirme süreci ve açık ve pragmatik bir yazılım lisansı ile tanımlanır. Her proje, projeye aktif olarak katkıda bulunan ve kendi seçtiği teknik uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yönetilmektedir. ASF, bir vakıf üyeliğinin yalnızca Apache projelerine aktif olarak katkıda bulunan gönüllülere verildiğini ima eden bir meritokrasidir. ASF; ikinci nesil açık kaynaklı bir organizasyon olarak kabul edilir, bu nedenle ticari destek, platformun kilitlenmesi riski olmadan sağlanır.

ASF’nin hedefleri arasında: Apache projelerinde çalışan gönüllülere yasal koruma sağlamak; Apache markasının diğer kuruluşlar tarafından izinsiz kullanılmasını önlemek.

ASF ayrıca Apache projelerini ve ilgili teknolojiyi vurgulayarak her yıl birkaç ApacheCon konferansı düzenliyor.

ASF’ye göre Apache yazılım kuruluşunun ürünleri, “ABD ihracat kontrol yasalarının özgür yazılıma uygulanmasına” açıkça karşı çkan Özgür Yazılım Vakfının aksine ABD ihracat kontrolüne tabidir.

Tarihçe

Apache Yazılım Vakfının geçmişi, 1993 Şubat’ından itibaren gelişen Apache HTTP Sunucusu’yla bağlantılıdır. Bir grup sekiz geliştirici, NCSA HTTPd daemon’unu geliştirmek için çalışmaya başladı. Apache Group olarak bilinmeye başladılar. 25 Mart 1999’da Apache Yazılım Vakfı kuruldu. Apache Yazılım Vakfının ilk resmî toplantısı 13 Nisan 1999’da yapıldı ve genel olarak Apache Yazılım Vakfının ilk üyelik listesinin şöyle olacağını onayladı: Brian Behlendorf, Ken Coar, Miguel Gonzales, Mark Cox, Lars Eilebrecht, Ralf S. Engelschall, Roy T. Fielding, Dean Gaudet, Ben Hyde, Jim Jagielski, Alexei Kosut, Martin Kraemer, Ben Laurie, Doug MacEachern, Aram Mirzadeh, Sameer Parekh, Cliff Skolnick, Marc Slemko, William (Bill) Stoddard, Paul Sutton, Randy Terbush ve Dirk-Willem van Gulik. Yönetim kurulu üyelerini seçmek ve kuruluşla ilgili diğer yasal sorunları çözmek için yapılan bir dizi toplantıdan sonra Apache Yazılım Vakfının yürürlüğe girme tarihi 1 Haziran 1999 olarak belirlendi.

Vakıf; “Apache” isminin “savaş stratejisindeki üstün yetenekleri ve tükenmez dayanıklılıklarıyla bilinen Amerikan yerlileri Apache kavmine saygıdan” seçildiğini belirtiyor. Aynı zamanda bir dizi yamalı yapılan bir sunucu olan “yamalı bir web sunucusu” hakkında bir fikir veriyor ama bu kökeni değildi. Bu yeni yazılımı piyasaya süren geliştirici grubu yakında kendilerine “Apache Group” demeye başladı.

Projeler

Apache, yazılım geliştirme faaliyetlerini bazıları alt projeleri olan “üst düzey projeler” (resmen tüzüklerde “Proje Yönetim Komitesi (Project Management Committee)” olarak bilinir) adı verilen ayrı yarı özerk alanlara böler. FOSS projelerine ev sahipliği yapan diğer bazı kuruluşların aksine Apache’de bir projeye ev sahipliği yapmadan önce bir hibe ya da katkıda bulunma anlaşmasıyla ASF’ye lisans verilmesi gerekir. Bu şekilde ASF tüm projelerinin geliştirilmesi ve dağıtılması için gerekli fikrî mülkiyet haklarını kazanır.

Yönetim Kurulu

ASF yönetim kurulu; ASF’nin faaliyetlerini denetlemekten ve projeleri için merkezî bir iletişim ve iletişim noktası olarak hareket etmekten sorumludur. Kurul; şirket konularını atar, projelere kaynak tahsis eder ve fonlar ve yasal konular dâhil olmak üzere şirket hizmetlerini yönetir. Bireysel projeler hakkında teknik kararlar vermez; bunlar bireysel Proje Yönetim Komiteleri (Project Management Committees) tarafından yapılır. Kurul her yıl vakıf üyeleri tarafından seçilir.

Ayrıca Bakınız

Free and open-source software portal

References